The Power of a Photograph

The Power of a Photograph – Síla fotografie

Fotografové mají tu moc zachytit okamžiky lidských životů,…
…výjimečné okamžiky,…
…ikonické momenty,…
…vtipné momenty.

Fotky dokáží zachytit okamžiky ztráty a zoufalství…
…okamžiky vzdoru…
…statečnost…
…lásku a respekt…
…a také momenty triumfálního vítězství.

Takže vezměte svůj fotoaparát,…
…a je-li to třeba jen prostý okamžik lásky,…
…umělecké dílo…
…nebo prostě jen polední přestávka.

Nikdy nevíte, který moment inspiruje svět.
NEPŘESTÁVEJTE FOTIT.

Signál a šum

Obecně:
SIGNÁL je znamení nebo stručná zpráva, nesoucí informaci.
ŠUM naproti tomu jsou data bez významu, vznikající jako vedlejší produkt jiných aktivit. Šum poškozuje a zkresluje signál.

V digitální fotografii:
Dopadem fotonu na snímací čip fotoaparátu dojde k vyzáření jeho energie. Světlocitlivá buňka snímače (pixel) vygeneruje příslušně velký elektrický SIGNÁL. Generovaný signál je však ovlivněn i jinými druhy existujícího elektromagnetického záření (rádiové vlny, mikrovlny, teplota polovodičových součástek atd.), čímž vzniká náhodný, nechtěný náboj, neboli ŠUM.

Tolik Wikipedie.

Video, které natočil Zack Arias pro server scottkelby.com. Můj oblíbený nástroj motivace. Pro ty, kteří nevládnou angličtinou, uvádím pod videem český překlad komentáře.

Pokračovat ve čtení „Signál a šum“